dimarts, 27 de novembre del 2007

Haikús col·lectius sobre Les veus del Pamano, lliçó 8

Un ramell duia
de flors acolorides
ben garbellades.

Blau intensíssim
d'un color groc de vida:
pensaments nostres.

Flors garbellades
tristes i acolorides:
delicadesa.

Alumnes del Taller de lectura i escriptura